Instytucje - Starostwo Powiatowe
ul © skarzyskokamienna.com Instytucje - Starostwo Powiatowe
ul © skarzyskokamienna.com
Aktualnie jesteś:  skarzyskokamienna.com Informator Instytucje

Instytucje

Starostwo Powiatowe
ul.Konarskiego 20,
tel. 041 39-53-000 centr.
fax: 041 25-24-001
www.skarzysko.powiat.pl 

Powiatowy Urząd Pracy
ul. 1 Maja 105
tel. 041 251-07-64
fax. 041 251-09-38
www.pupskarzysko.pl 

Urząd Skarbowy
ul. 1 Maja 56
tel. 041 251-66-30

Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Tysiąclecia 10
tel. 041 252-53-93
www.smskarzysko.pl 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Kossaka 3
tel. 041 251-57-35
fax. 041 251-16-05

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sikorskiego 19
tel. 041 252-50-35
fax: 041 252-50-25
www.mops.skarkam.pl 

Powiatowa Komenda Policji
ul. Krasińskiego 11
tel. 041 395-12-00

Prokuratura Rejonowa
ul. Sikorskiego 20
tel. 041 395-61-50,
fax: 041 395-61-80

Sąd Rejonowy
ul. Krasińskiego 11
tel. 041 252-03-60
www.skarzysko.sr.gov.pl 

Poczta Polska - Urzędy Pocztowe
Nr 1 - ul. Czerwonego Krzyża 20, tel. 041 251-37-42
Nr 2 - ul. Niepodległości 90, tel. 041 251-23-33
Nr 3 - ul. Legionów 104, tel. 041 252-94-80
Nr 4 - ul. Norwida 12, tel. 041 252-03-73
Nr 5 - ul. Okrzei 13, tel. 041 253-03-90

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. 1 Maja 101
tel. 041 251-17-57, 041 251-06-28
fax: 041 251-17-57, 041 251-06-28
www.kppspsko.republika.pl 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Czerwonego Krzyża 10
tel. 041 251-18-68
fax. 041 251-18-67

KANCELARIE NOTARIALNE

Kancelaria Notarialna
Notariusz Agnieszki Staszek
ul. Krasińskiego 13
tel. 041 253-05-79

Kancelaria Notarialna
Notariusz Marii Zarzyckiej
ul. Piłsudskiego 36
tel. 041 253-83-68

INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU

Punkt Konsultacyjny
ul. 1-go Maja 49
tel. 041 251-21-92 wew.40

Skarżyska Strefa Gospodarcza Sp. z o.o.
ul. Legionów 122 A,
tel. 041 253-40-10, fax 041 253-40-11

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców
ul. Rzemieślnicza 6,
tel. 041 251-26-47

Stowarzyszenie "Przedsiębiorcy Skarżyska"
ul. 1-go Maja 49,
tel. 041 251-21-92 wew.45, 041 253-73-04
fax. 041 253-73-04

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Biuro Zamiejscowe
ul. 1-go Maja 49,
tel. 041 251-24-32
e-mail: r_sidor@kswp.org.pl 

Staropolska Izba Przemysłowo Handlowa
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
tel. 041 344-43-92,
fax. 041 368-02-21
e-mail: biuro@siph.com.pl 

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach Fundusz Poręczeń Kredytowych
ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice
tel. 041 274-46-90, fax. 041 274-04-09
e-mail: f-arr@pro.onet.pl 

Gminne Centrum Informacji Europejskiej, działające przy Wydziale Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta
ul. Sikorskiego 18,
tel. 041 252-01-11, fax. 041 252-02-00
e-mail: gcie@um.skarzysko.pl 


źródło: www.skarzysko.arjmm.pl

 Rzgów :: Tuszyn :: Pabianice :: Pabianice :: Łódź :: Łowicz :: Norwegia :: Rąbień
opony  netBOX - Systemy internetowe