Honorowi Obywatele - ks © skarzyskokamienna.com Honorowi Obywatele - ks © skarzyskokamienna.com
Aktualnie jesteś:  skarzyskokamienna.com Skarżysko-Kamienna Honorowi Obywatele

Honorowi Obywatele

ks. prof. Włodzimierz SEDLAK (1911-1993)

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska - Kamiennej został mu przyznany w maju 1991 r.

Kapłan, nauczyciel, wykładowca na KUL-u, filozof wizjoner, geolog bioelektronik, badacz gołoborzy na Łysej Górze i Łysicy. Jest twórcą teorii „kwantowo-świetlistej” o istocie natury Wszechświata i Życia i twórcą bioelektroniki. Uczony o głębokiej wszechstronnej wiedzy , autor 20 prac książkowych i ponad 250 rozpraw, artykułów, szkiców, wywiadów uczestnik wielu sympozjów krajowych i zagranicznych. Urodzony w Sosnowcu, dzieciństwo i młodość spędził w Suchedniowie i Skarżysku-Kamiennej. Tu mieszkała jego rodzina, tu ukończył gimnazjum, tu później często wracał. Seminarium duchowne ukończył w Sandomierzu. Pracował jako prefekt w Ćmielowie i w Siennie.

Ks. Bp. Edward MATERSKI

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska - Kamiennej otrzymał 25 listopada 1997 r.

Doktor teologii, opiekun Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej.

W latach 1992-1999 biskup radomski, był także Przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego.

Tytuł otrzymał za troskę o dobro duchowe mieszkańców Skarżyska-Kamiennej, która wyraziła się w dziele powstania Sanktuarium Ostrej Bramy, jak również w uzyskaniu szczególnej Patronki Miasta jaką jest Matka Miłosierdzia, za osobisty wkład w obronę ludzi krzywdzonych za udział w różnych formach protestów robotniczych, za troskę o najbiedniejszych, za osobisty przykład ewangelicznej prostoty życia.

Jest Honorowym Obywatelem Radomia.

Generał Brygady Antoni HEDA - pseudonim "Szary"

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska-Kamiennej otrzymał 12 października 2001 r.

W czasie II wojny światowej organizował oddział partyzancki Armii Krajowej, który składał się z większości z ochotników ze Skarżyska-Kamiennej. Oddział ten przeprowadził wiele akcji przeciwko okupantowi niemieckiemu, uwalniając wielu więźniów w Starachowicach, Końskich i Kielcach. W planach była likwidacja katowni gestapo w Szkole nr 2 przy szosie Krakowskiej. Tylko rozkaz marszu na pomoc walczącej Warszawie przeszkodził w realizacji przygotowanego w 90 % przedsięwzięcia.

W latach 1947 - 1956 przebywał w więzieniu. Kilkakrotnie skazany był na karę śmierci. Od dnia wyjścia na wolność jest związany ze Skarżyskiem-Kamienna. Uczestniczy we wszystkich uroczystościach partiotycznych organizowanych na terenie miasta.

Oznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari, kilkakrotnie Krzyżem Walecznych oraz innymi odznaczeniami bojowymi. Jest Honorowym Obywatelem Iłży, Starachowic, Końskich i Stąporkowa.


źródło: www.skarzysko.arjmm.pl

 Rzgów :: Tuszyn :: Pabianice :: Pabianice :: Łódź :: Łowicz :: Norwegia :: Rąbień
opony  netBOX - Systemy internetowe